Phố như sông ở nhiều tỉnh thành trong cơn bão số 3

76

Do ảnh hưởng của bão sơn tinh mà các tính phía bắc có mưa kéo dài với lượng rất lớn, khiến cho tình trạng ngập lụt phố thành sông xảy ra ở nhiều tỉnh thành.