Căn tứ Phủ là gì những điều cần biết về đạo mẫu

2896
Quảng Cáo

Trong tín ngưỡng của nước ta thì Tứ Phủ chính là một tín ngưỡng nằm trong hệ thống tín ngưỡng thờ mẫu của nước ta. Vậy nguồn gốc căn tứ Phủ là gì, tứ phủ gồm những ai, thờ vị nào. Căn tứ phủ là gì, nợ tứ phủ như thế nào sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

>>> Thanh đồng là gì

Nội Dung Bài Viết