Phố như sông ở nhiều tỉnh thành trong cơn bão số 3

335

Do ảnh hưởng của bão sơn tinh mà các tính phía bắc có mưa kéo dài với lượng rất lớn, khiến cho tình trạng ngập lụt phố thành sông xảy ra ở nhiều tỉnh thành.